Binnen Van Der Heijden Nederland Verpakkingen B.V worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Van Der Heijden Nederland acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw rechten respecteren, bijvoorbeeld door jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het verwerken en beantwoorden van contactaanvragen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of het formulier, omdat je ons aanbod om met ons in contact te treden accepteert.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is. Het betreft de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • contactgegevens, zoals jouw e-mailadres en telefoonnummer;
 • organisatie waarbij je werkzaam bent;
 • jouw functie;
 • betaalgegevens;
 • jouw inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord;
 • jouw sollicitatiegegevens, zoals opgenomen in uw cv of bijgaande motivatiebrief;
 • de inhoud van het bericht dat je aan ons verstuurt;
 • eventuele andere gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen. Wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens of je je ergens voor hebt aangemeld, dan verwerken wij de gegevens doorgaans totdat je jouw toestemming intrekt of de gegevens zelf verwijdert. Voor sommige gegevens hebben wij een wettelijke bewaarplicht. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens voor de Belastingdienst. Deze bewaren wij conform de wettelijke bewaartermijn.

Verstrekking aan derden

Alle persoonsgegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen. Zo zullen wij deze niet uitlenen, verhuren of verkopen aan derde partijen voor marketingdoeleinden van deze partijen. Om onze diensten te kunnen leveren, en bestellingen af te handelen, is het nodig dat wij jouw relevante gegevens doorgeven aan:

 • transportbedrijven;
 • de partijen die cookies plaatsen, zie hieronder.

Bovengenoemde partijen verwerken jouw persoonsgegevens in onze opdracht. Wij geven jouw gegevens daarnaast door aan overheidsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als daar een gerechtvaardigd dan wel een algemeen belang voor bestaat. De overheidsinstanties zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen of uitgelezen. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies gebruikt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt gevraagd of je de cookies wilt accepteren.

De cookies en plugins van Google Analytics plaatsen wij zonder jouw toestemming, omdat deze volledig privacyvriendelijk zijn ingesteld. Deze cookies worden automatisch na elke sessie of maximaal na 2 jaar van jouw device verwijderd.

Het staat je vrij om cookies te weigeren of uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van cookies van YouTube en Google om je de mogelijkheid te bieden video’s te bekijken en kaarten te tonen.

Wij kunnen bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het optimaliseren van onze diensten.

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden. 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die derden met jouw gegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 • overdraagbaarheid van gegevens;
 • je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen via info(at)heijned.nl. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy of onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen aan onze functionaris voor de gegevensbescherming door te mailen naar info(at)heijned.nl.

Van Der Heijden Nederland Verpakkingen B.V
Lange Voren 14
5521 DD

KvK-nummer: 17215146

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 17 april 2019.